Odborné prehliadky a odborné skúšky

Vyhradených technických zariadení elektrických

  • východiskové, pravidelné a mimoriadne revízie elektrických zariadení
  • revízie a kontroly elektrických spotrebičov
  • revízie a kontroly elektrického ručného náradia
  • revízie a kontroly elektrických pracovných strojov
  • východiskové, pravidelné a mimoriadne revízie bleskozvodov